ÜLVİYYƏ ƏBÜLFƏTQIZI – şeirlər

Ədəbiyyat

Ömür zamana əsir

 

Ömür zamana əsir,

zaman hara tələsir?

Məchul-məlum kəsişir,

sükut səsimi kəsir.

Suallarım cavabsız,

suallarım baş-ayaq,

Yollarım da dolaşıq,

fələk, bir yerdə sayaq.

Günəş kül etsin məni,

çıxsın cismin tütüsü,

Büründüyüm buz kürkü

soyundursun istisi.

Ruhuma gəl geyindir

görmədiyim bir donu

Torpaqlansın köhnə don

istəmərəm heç onu.

Keçmiş donla dəfn edim

saxta” pis sifətləri”,

Hədəfinə çatmasın

o qara niyyətləri.

Parlaq donum yaraşır,

Günəşə yaxınlaşır,

Yaradan sığal çəkir

KAİNAT yaşıllaşır!

 

 

Xərçəng xəstəliyi

 

Qızdırmalı xəstənin dodaqlarıtək

Çartlayan şoran torpağam,

Yorğun göylərin alın təritək

Damlaya çevrilib hopmusan

Ta dərinliyinə kimi…

 

Yarpaqları tərəfindən tərk edilmiş

Soyuqdan üşüyən bağdakı

tənha nar ağacısan,

Əlçatmaz budaqda

bir barı olan od kimi qırmızı

Nara həsrət qalanam

Ta sağalana kimi…

 

Sevginin atəşini sala bilməyən həbibin –

Ağxalatlı həkimin qara üzündən

Oxudum analizin cavablarını,

Sağalmaz sən adlı, məni yeyən

Xərçəngtək xəstəliyim var.

Vücüduma aşiq

Ta ölənə kimi…

 

-Ölümdən sonra nə var?

-Niyə tez- tez soruşursan…?

Sarıldığın əsirin dilindəki

Son misraları dinlə:

-ruhuma hopmusan

əgər sonu varsa,

TA SONUNA KİMİ…

 

Qaçıram

 

Qaçıram, qaçıram,

Özümdən qaçıram

Fələyin qurduğu

tələni duyanlar kimi.

 

Qaçıram, qaçıram,

Kədərin

hökmdar olduğu sarayın

Cəlladından qaçan sevinc kimi.

 

Qaçıram, qaçıram,

Saat əqrəblərinin zamandan

Qaçdığı dairədə

zamansızlığa qaçdığı kimi.

Qələmin bir nöqtədən başlatdığı

İnsan adlı sənət əsəriyəm…

Mən insanlığa qaçıram.

 

Qaçıram, qaçıram

qanadları, ayaqları olmayan

Külək kimi qaçıram.

Özümü tapmağa,

Qaranlıqlar arxasındakı

“sirli nur qapı”-sına qaçıram.

 

Qaçıram, qaçıram,

Mən daxilimdəki mənə qaçıram!

 

İkimiz də xəyalıq

 

Mənsizlik toxumunu əkdinmi qəlbinə?

Göz yaşlarınla cücərtdinmi heç?

Hər nəfəs alanda ağır gəldimi sənə?

Məzarımı niyə qəlbinə saldın ki, xəyal adam?!

Əlin çatmır qəlbinin dərinliyinə,

Çıxart məni o məzardan qurtul darlıqdan.

Özündən izn almadan uzaq oldunmu özünə?

Günəş bahar sevən kimi

sevdinmi öz gülünü bağban kimi?

Onun nəfəsindən ciyərin daddımı?!

Nəfəsi ilə nəfəsini kəsdimi,

nəfəsimi kəsdiyin kimi?!

Xəyal adam,

yoxluq və varlıq sərhədindən bezmədinmi?

Söylə görüm sol sinənə yumruğunu çırpdınmı?

Qəlbindəki məzarımı dağıtmağa cəhd etdinmi?!

Mənsizlik toxumu tez cücərib göz yaşlarından

Tikanlı məftil kimi sarılıb vücuduna…

Bu tikanlı məftili qırmağa çalışdınmı?

Görmək üçün göz lazım deyil, bəyan etdinmi?

Xəyal adam, qəlbin gözlərinə məni

neçə dəfə təsvir etdi, söyləsənə.

Xəyal adam, sən hüdudsuz təxəyyülümsən,

Mən adlı kitabın üz qabığısan,

Qəlbimdə gizlənib sözümdə varsan.

Sənin varlığında varlığım yatır,

Gizli hərflərlə yazılmış bir sirsən.

Sirli hərfləri anlayan tapar.

Ruha divar olmaz qazılmış məzar,

Mən də xəyalam, sən də xəyalsan.

Xəyallar içində yoxa çıxmışıq!

 

***

 

Kəpənəklər sevginin

rəngarəng qanadlarıdır.

Aşiqlər sevgi acısını

Bala çevirən arılardır.

Bu arıların iynələri

yalnız öz qəlblərinə

Sancılmaq üçündür.

 

Kəpənəklər sevginin

Rəngarəng qanadlarıdır.

Bu kəpənəklərin Vətəni

Qızılgül bağlarıdır.

Ömrün ən gözəl zamanı

Məhəbbətə ayrılan çağlarıdır.

Sevginin bitmə təhlükəsi

Sadiqliyin intiharıdır.

 

***

 

Çirkin simalar

Güzgünü günahkar bilər,

Çıxış yolunu

Onu qırmaqda görərlər.

Güzgülərin yaddaşını

Sındırmaq olmur,

Bunu hər beyin dərk etməz.

Şaxta isə dondurduğu vücudların

Soyuqluğundan şikayət edər.

Gecəni sevən yarasalar

“Günəş oğrusuna” aşiq olarlar.

Günahkarlar çalışsalar da, günahlarını

Özlərindən qopara bilməzlər,

Günahlar oduna dönüb

Qalaq-qalaq yığılanda

Günahkarlar da o odunların sevgisinə

Çırtaçırtla yanarlar…

 

***

 

Mavi dalğalarda qara qismət var,

Sən demə dəryadır, bəlkə, yeri dar?

O dalğalarıyla söyləyər yar-yar.

Qəlbini dağlayar, o hey dağlayar.

 

Əlçatmaz səmada buludlar qara,

Yerə həsrətdəndir, köksündə yara.

O heç bilməzdi ki, düşəcək dara,

Ağlayar, ağlayar, o hey ağlayar.

 

Təbiət telləri şəlalə olar,

Küləklər hirsindən telləri yolar.

Şəlalə küləkdən inciyib dolar,

Çağlayar, çağlayar, o hey çağlayar.

 

Pak hisslər ürəkdə edibsə, mənzil,

Çıxara biləcək, nə ay, nə də il.

Xəyanət adında qapını ürək,

Bağlayar, bağlayar, o hey bağlayar!

 

***

 

Qara qış yuxusuna,

ağ boya taxta çıxdı.

Oxuyuram gözündən,

Qəlbinin ağrıların.

Gözlərimdə canlanır,

Oxuduğum mənzərə…

Nə çoxdur qara boya,

Çoxmu sevirsən onu?!

Boyanıb qara rəngdə,

Qəlbinin divarları.

Qara libas geyinib,

Titrəyən damarları.

Qəlbinin lap küncündə,

Paslı sandıq gizlənib.

Üstündə qara kilid.

Özünün öz qəlbindən,

Gizlətdiyin sirmi var?!

Axı qəlbindir, dostum,

Gizlətsən də anlayar.

Bir izn ver, sən Allah,

Açım mən o sandığı.

Niyə xəsis olmusan?!

Paylaşsana mənimlə.

Dilin başqa söz deyir,

Qəlbin boynuna almır.

Söylə, görüm bir zaman,

Ağ boyanı sevdinmi?!

Nələri gizləyirsən?

Gözləri kədər İnsan.

Qüssə sənə sarılı,

Onumu izləyirsən?!

Gəl izn ver gözlərinə,

Məni alsın qəlbinə.

Qara boya tələsik

Ağ boyaya bürünsün.

Ala-qaranlıqda heç,

Düşündünmü nə olur?

Gecəylə səhər gizli

Vallah, qol-boyun olur.

Gözün səndən xəbərsiz

Qapını mənə açdı.

Budur keçdim qəlbinə,

Sandıq özü açıldı.

Kilid yaman qorxaqdı,

İndi bildim sandıqda

Sevgi özü dustaqdı.

Məni görən bu dustaq

Ətrafa nur saçırdı.

Qara əşyalarını,

Yığışdırıb qaçırdı.

Budur qəlbin divarı,

Qırmızıya boyandı.

Qara qış yuxusuna

Ağ boya “taxta çıxdı”.

 

***

Xəyal adlı dünyada

var olmaqdır yaşamaq

Unutmaq üçün çabalamaq,

Unutduğunu düşünüb

Unutmamaqdır unutmaq.

Gözünə həkk olmuş

simanı silməyə cəhd,

Gözünə cəza vermək –

acı suda acımadan

Boğmaqdır xatırlamaq.

Xoşbəxt obraza dönüb

Həqiqət misrasında

matəm çadrasına bürünməkdir,

Yas tutmaq.

Dilində qəzəblə

“Kimdir o?” söyləyib

Qəlbində əzizləməkdir,

Dəlicəsinə bağlanmaq.

Zamanını, ömrünü acizcəsinə

Fəda etməkdir,

Ağlını azdırıb

onun varlığına sarılmaqdır,

Fədakar olmaq.

Bəxtinin ayaqlarına düşüb,

Onu qaytarmaq üçün əsl fəryaddır,

Məzlumtək yalvarmaq.

Nədir?

Nədir axı quru nəfəs almaq?

Ruhunu ondan ayrı

vücud adlı məngənədə

Sıxmaqdır yaşamaq.

Ondan uzaq xəyal dünyasında –

“zülm səltənətində”

Yaşamaqdır var olmaq!

 

Əlvidan olsun

 

Dedilər dərdimə zamandır dərman,

Nə dərman köməkdir, nə də ki, zaman.

Vermədi taleyim arzuma aman,

Yarımçıq diləyim əlvidan olsun.

 

Dinlə romanımın, “cəsur” obrazı,

Bitirdin romanı qalma narazı.

Tənha qarşılarsan, sən gələn yazı

Tək qalan çiçəyim əlvidan olsun.

 

Arzular qatili, yerin dardımı?

Sıxır günahların, kədər sardımı?

Sənlə sirdaş olan hər kəs xardımı?

Xar olan ürəyim əlvidan olsun!

 

Ayırdın ruhumu canımdan alqış!

Ömrümdə bir fəsil – şaxtalı bir qış.

Gözümdə bitməz ki, mövsümi yağış,

Ağlayan mələyim əlvidan olsun.

 

Əlvida demirəm, çox olar sənə,

Qəlbim bir quş olub qonub sinənə.

Artıq kar etməz ki, yalvarma mənə,

Yalvarma deməyim, əlvidan olsun!