“XƏZAN” jurnalının MAY (2024) sayı çapdan çıxıb

Xəbərlər

“Xəzan” ədəbi-bədii jurnalının may, 2024 sayı çapdan çıxıb. Sayca əlli səkkizinci nömrəsi olan jurnal 120 səhifədən ibarətdir. Ötən illər ərzində müəyyən auditoriyanın rəğbətini qazanmış jurnalın növbəti nömrəsi maraqlı poeziya, nəsr nümunələri və publisistik yazılarla zəngindir.

Jurnalın  YAZI DÜZÜMÜ aşağıdakı kimidir:

 

1.Redaktor guşəsi

-Nə dəyişib?

-Vaqif İsaqoğlu – 65

 

2.Publisistika

-İbrahim YUSİFOĞLU – “Zirvədən ucada dayanan şair” (Zeynalabdin Novruzoğlu yaradıcılığından)

-Zeynalabdin NOVRUZOĞLU – “Slava KPSS”, “Demokrat Dadaş”, “Başa düşmədiyim şeylər”, “Nə deyim, nə eşidim”, “Hansını seçim”, “Qızıl balıq”, “Aktyorlar”, “Köhnə parçadan təzə kepka”, “Şapalaq” (şairin arxivindən)

-Nəsib ABİD – “Ayaz İmranoğlunun lirikası – ruhun həyat dili”

-Xuraman ZAKİRQIZI – “Bir mərd dəyərlidir qorxaq yüzündən”

-Səadət QURBANOVA – “Keçmişə nəzər” (Özbəkcədən çevirəni Şahməmməd Dağlaroğlu)

-Akif İMANLI, İbrahim YUSİFOĞLU – “Budaq Təhməz yaradıcılığı”

 

3.Poeziya

-Səadət QƏRİB – “Sən yalandan gülürsən”, “Sözsüz nəğməm”, “Yaşamaq çətin”, “Ulu öndər”, “Səni özündən çox sevənin varsa”, “İstədim”, “Boş çərçivə”, “İnsanlıq, insan”, “Solan xatirələr”, “Gəncliyin uzaqdan baxıb kövrəlir”, “İnsan ömür boyu yıxılıb-qalxar”, “Bir gün gələr”, “Gəl”, “Həyat”, “Ev tikir”, “Sev məni” (şeirlər)

-Hafiz ƏLİMƏRDANLI – Qəzəllər, rübailər

-Şövkət BƏYLƏRLİ – “Müqəddəs ana”, “Arzu Balsəs xanıma”, “Zəfər günün mübarək”, “İnsan həyatı”, “Dost axtarıram” (şeirlər)

-Məlahət BEHBUDQIZI – “Doğulmuşam, öləcəyəm”, “Bircə şükür edək ulu Tanrıya”, “Sevgi dastanı”, “Sən bir yalansan”, “Çağır gülə-gülə sən”, “Bəşər övladı”, “Gətirir sənə”, “Nigaranam, necəsən?”, “Darıxıram, neyləyim?”, “Vətənin özüyəm”, “Tənha qadın”, “Bu şəhər”, “Bulud olmaq istəyirəm” (şeirlər)

-Həmzə ƏVƏZOĞLU HƏQQANİ – İrfani nəzm xəzinəsi

-Fəridə KÖÇƏRLİ – “Torpaq qarışıq su”, “Şəhidlər başlara bir papaq oldu”, “Şəhidlər”, “Gəlmədin qəlbimi yükün əyəndə”, “Ləçək kimiyəm”, “Sevgisiz bir ürək”, “Ölməyə nə var”, “Qarabağ”, “Anasının darağı”, “Alın darıxmağın əlindən məni”, “Dəyməz”, “Yuxusu qaçmış düşüncələr” (şeirlər)

-Bəxtiyar ABBAS İNTİZAR – “Sensor”, “İntizar”, “Deyib”, “İstəmə”, “Baş qoyulanda”, “Bağlı”, “Misalım”, “Qəm yeri”, “Bazar şeiri”, “Gözlərim”, “Qonub”, “Ağır şeir”, “Bilməz”, “Üzüldüm”, “Unudulmuş şeirlər”, “Həmrənglik şeiri”, “Olasan”, “Hicran gəraylısı”, “Nəğmə”, “Başına”, “Bayatılar” (şeirlər)

-Zahid YUSİFOV – “Yurd həsrəti”, “Qaytarmır məni”, “Dəniz sevgim”, “Taleyin”, “Günahkar”, “Qağa”, “İnadlı şeir”, “Günah şeir”, “Gizli sevgi”, “Qaçmaram”, “Gəlsin”, “Heçlik”, “Bu dünyanın”, “Ana”, “Səbr elə”, “Gəraylı”, “Savaş”, “Adsızlar” (şeirlər)

-Seymur SÖNMƏZ – “Şair ləyaqəti”, “Sil getsin”, “Guya tanımırıq bir-birimizi”, “Niyə narazıyıq bir-birimizdən”, “Şəkillərin”, “Neynim”, “Bəyənmir ki, bəyənmir”, “Birin sən de, birin də mən”, “Sən və mən”, “Sənə sarı güllər dərdim”, “Səndən sonra”, “Bu şəhərdə bir qadın var” (şeirlər)

-Budaq TƏHMƏZ – “Olmaz”, “Mənim dünyam”, “Nəvələrim”, “Banu”, “Taci”, “Dəcəl Aypara”, “Usub”, “Ceyran”, “Gülşən”, “Üzgüçü İmir”, “Gülsara”, “Murad”, “Nigar”, “Sara”, “Salehin tapmacaları”, “Turanın tapmacaları” (şeirlər)

-Ramiz İSMAYIL – Qıfılbəndlər (Budaq Təhməzlə deyişmələr)

-Arzuman DAĞLI – “Arasında”, “Ötrü”, “Gərək”, “Mənim”, “Bağlıdı”, “Görüm”, “Dolandırar”, “Birdi”, “Çətindi”, “Döymə” (şeirlər)

-Aytac GÜNƏŞ – “Şairlik”, “Əsgər məktubu”, “Səbir”, “Adsızlar” (şeirlər)

-Nəbibə HƏBİBİ – “Çəkməçi və balıq”, “Cənnətin yeri” (nağıl-dastan)

 

4.Nəsr

-Vaqif İSAQOĞLU – “Şar” (hekayə)

-Ayaz İMRANOĞLU – “Uşaq ferması” (roman, sonu – əvvəli jurnalın 56 və 57-ci saylarında)

-Fərhad ƏSGƏROV – “Laləzarlıqda sivilizasiya” (monoloqlar)

-Məmməd MƏMMƏDLİ – “Mən atamı xatırlamıram” (hekayə)

-Gülyana İMANOVA – “Adamlar nə istəyirlər?” (səhnələşdirilmiş hekayə)

-Sadiq Hürü RAMAZAN – “Yarımçıq qalmış ömür” (hekayə)

-Ləman MƏMMƏDLİ – “Son bahar”, “Şəhadətə ucalan əsgər”, “Hər yağış yağanda məni xatırla”, “Zamanın gəmisi”, “Yaralı göyərçin” (kiçik hekayələr)

-Əli BƏY AZƏRİ – “İsrafil, heeyyy…” (hekayə)