Şükür Qafar, şeirlər

PAYIZIN RƏNGİNƏ BÜRÜNƏN QADIN

 

Axır ki, rastlaşdıq biz bu payızda,

Doğrusu, payızdan səni seçmədim.

Qəmli baxışların oxşadı məni,

Yaxşı ki, yanından ötüb keçmədim.

 

Dayandım, rənginə vuruldum sənin

Payızın rənginə bürünən qadın.

Gözündə ilıq bir yaş qaynadırdın

Qəlbi payız ilə döyünən qadın.

 

Hər şeyi vaxtında zaman düşünür,

Zaman nizamlayır, zaman da bölür.

Payız bu gün girib bəs niyə sənin

İndidən üstündən xəzəl tökülür?

 

Payızın rənginə bürünən qadın,

Bu bəxtdən, taledən qaça bilməzsən.

Köç edən quşlar da qanadın versə

Payızdan kənara uça bilməzsən.

 

Həyat yuxu kimi ötəri hissdir

Yuxuya dalmısan kədər dadından.

Bu qəmdən, kədərdən oyanmaq üçün

Gərək mütləq öpüm dodaqlarından.

 

SƏNİN SAÇLARINDA SEVDİM PAYIZI

 

Sənin saçlarında sevdim payızı,

Sevdim yarpaqların sarı rəngini.

Sevdim saman kimi saralıb gedən

Ömrün xəzan olmuş bu ahəngini.

 

Küləkli havada uçub rəqs edən

Sarı çiçəklərin tozunu sevdim.

Allahın sevdiyi rəngə boyanmış

Sənintək sarışın qızını sevdim.

 

Dünyaya nur saçan Günəşə, Aya

Görəsən, nə üçün sarı deyilib?

Bəlkə də bitkinin sarılığından

Adəm tərəfindən buğda yeyilib.

 

Bu rəng niyə belə hopub ömrümə,

Sanki həyatımda tək bu rəng qalıb.

Sənə son yazdığım eşq məktubu da

Cibdə qaldığından rəngi saralıb.

 

Nə qədər saysan da artmayacaqdır,

On barmaq sayılır sayanda sayda.

Əgər qismətində ayrılıq varsa

Saç ucun düysən də bundan nə fayda?

 

Hardan bilərdik ki, ayrılığın da

Köksündə köklənən sim sarı simdir.

Nə yaxşı gözünün rəngi yaşıldır

Cənnətdə qovuşsaq mənim bəsimdir.

 

YAMAN SOYUQ KEÇİR EŞQİN BAHARI

 

Ovcumda çəkilən tale yolları

Alnımda yazılan qismətdən keçmir.

Həsrətdən gözümün suyu çəkilib,

Daha bu sevgidən gözüm su içmir.

 

Yaman soyuq keçir eşqin baharı,

Titrəyən dişlərim dilimi kəsir.

Bu sevgi qəlbimi elən üzüb ki,

Sakit havada da ürəyim əsir.

 

Bu eşqin yükünü çəkən tərəzi

Oxunu kökləyib kədər-qəm üstə.

Kədərin dadı da çox acı olur,

Süzülüb, qoyulub indi dəm üstə.

 

GÖZÜMDƏ AĞLA

 

Getdiyin yollarda gözüm yol çəkir,

Yenə həmin yolla geriyə qayıt.

Ey sevgi hissimi dağıdıb gedən,

Qayıt gəl, indi də qəmimi dağıt.

 

Elə dağ çəkmisən mənim ömrümə

Nəfəsim hey gedir, gəlir “ah” çəkir.

Əmanət qoyduğun ürək dağılıb,

Pərdəsi altında dərd toxum əkir.

 

Sənin taleyində yazı izlərim

Hələ də duyulur kəlmələrində.

Bəxtinə yazılan xoşbəxtlik gülmür,

Ovcunu sıxmısan qalıb əlində.

 

Göz yaşı qəlbləri muma döndərir,

Ağla cığırımda, izimdə ağla.

Sənin gözlərinə kədər yaraşmır,

Gəl verim gözümü, gözümdə ağla.

 

SƏNİN BAXIŞINLA SEVDİM DÜNYANI

 

Sənin baxışınla sevdim dünyanı,

Dünyanın sevincin, kədərin sevdim.

Ovcumda cızılan tale yolların,

Alnıma yazılan qədərin sevdim.

 

Yazın gözəlliyin, füsünkarlığın

Çiyninə saldığın ipəkdə gördüm.

Günəşin qızılı şəfəqlərini

Telinə bənzədib xəyalən hördüm.

 

Gözünün rənginə qibtə eləyən

Göylər ağ buludu çəkdi üzünə.

Yerişin o qədər cazibəliydi,

Kölgən də düşmüşdü sənin izinə.

 

Buludlar süzülən göz yaşlarıyla

Yuyurdu üzünü göy qurşağının.

Günəş qızarırdı utandığından,

Görəndə rəngini al yanağının.

 

Nəfəsim üzünə toxunan zaman

Sevgi qaynayırdı baxışlarında.

Dənizin duzunun dadını daddım

Dodağa süzülən göz yaşlarında.

 

Bu görüş özünün duyğularıyla

İlk öpüş gününü yadıma saldı.

Görüşüb ayrıldıq səninlə ancaq,

Fikrim dodağının dadında qaldı.

 

BİR AY İDİN

 

Bir ay idin nur saçırdın gecələr,

Buludları pərdə etdin üzünə.

Nə günahın sahibiydim ay zalım,

Bu yazığı həsrət qoydun özünə.

 

Yer hər zaman demə Aya möhtacmış,

Yoxluğuna söylə necə dözüm mən?

Sən gedəli qüssə alıb qəlbimi,

İndi qalıb bir qucağım, dizim, mən.

 

Öz oxunun ətrafına döndükcə

Ay fırlanır, dönür yerin başına.

Sən də qayıt, gəlişinə möhtacam,

Heyfin gəlsin gözlərimin yaşına.

 

ÜTÜLƏ ALNIMIN QIRIŞLARINI

 

Getmisən xəyalım gedib səninlə

Qalmısan bu eşqin ötən ilində.

Alnımın yazısı qırış-qırışdır,

Ütüsü pozulub sənin əlində.

 

Hər qırış izində, qırış xəttində

Tale ayrılığın şitilin əkir.

Viranə qəlbimin eşq tərəzisi

Indi səndən sonra dərd, kədər çəkir.

 

Sənsiz bütün aləm solğun görünür,

Dəyiş taleyimin baxışlarını.

Ömrümə, günümə yeni cığır aç,

Ütülə alnımın qırışlarını.

 

SEVGİ ÇİLƏNİBDİR XƏYALLARIMA

 

Yenə oğrun-oğrun baxışlarından

Sevgi çilənibdir xəyallarıma.

Qəlbimi oxlayan qaşın, kirpiyin

Çəkilib yay kimi yenə tarıma.

 

Xəyalım toxunur dodaqlarına,

İsti nəfəsini duyuram indi.

Yanaqdan süzülən göz yaşlarımla

Öpüş izlərini yuyuram indi.

 

Gəl görüş yerinə əvvəlki kimi

Həsrətin əzabın, kədərin ataq.

Unudaq qüssəni, qəmi, nisgili,

Biz də sevənlərtək vüsala çataq.

 

AŞİQLƏR ƏZABI SEVİR

 

Bütün varlığın zövqümə

Uyğun gəlir, tam birəbir.

Eşq deyilən bir duyğuda

Aşiqlər əzabı sevir.

 

Aç qəlbini damla-damla

Axım, ürəyinə dolum.

Dırnağından saçınadək

Hisslərinə hakim olum.

 

Bircə anlıq gülüşünə

Ayı, günü bəxş eləyim.

Ulduzlarla adımızı

Səmalarda nəqş eləyim.

 

Baxışını mənə çevir,

Gözlərindən nəmi silim.

Sarıl mənə sarmaşıqtək,

Həyatından qəmi silim.

 

MƏNDƏN YAY FƏSLİNDƏ ŞEİR İSTƏMƏ

 

Məndən yay fəslində şeir istəmə,

Mənim ilham pərim payızla gəlir.

Lap on dörd gecəlik ay kimi nurlu

Gülərüz, mehriban bir qızla gəlir.

 

Sarımtıl, qırmızı yarpaqlar kimi

Gəlir küləklərin sərt qanadında.

Darayır saçımı barmaqlarıyla,

Könlümü oxşayır “sevgi” adında.

 

Bəlkə də dörd fəsil mövcuddur deyə

Allah dörd qadını halal buyurub.

Həvva Adəm üçün tək olduğundan

Payız da mənimçün tək fəsil olub.

 

Torpaq, külək, alov, bir də şəffaf su

Hər ünsür bir fəslə uyğun seçilib.

Od yaya, su qışa, torpaq bahara,

Küləksə payıza libas biçilib.

 

Fəsildə, ünsürdə seçim olarsa,

Səmada istisiz, susuz qalaram.

O mənim küləyim, mənim havamdır,

O olmasa necə nəfəs alaram?

 

Sevin dəli könül, artıq az qalıb,

Görüşə yenə də həmin qız gələr.

Məndən yay fəslində şeir istəmə,

Bir az da səbr elə, bax payız gələr.