Mədinə Gülgün – şeirlər

Ədəbiyyat

Sən gəlməz oldun

 

Deyirdin baharda görüşərik biz,

Bahar gəldi, getdi, sən gəlməz oldun.

Daşlaramı dəydi sındı əhdimiz,

Aylar gəldi, getdi sən gəlməz oldun.

 

Dedin, durnalarla gələrəm mən də,

Durnalar qayıtdı sən gəlməz oldun.

Saraldı yarpaqlar çöldə, çəməndə,

Payız fəsli çatdı sən gəlməz oldun.

 

Deyirdin qapına qonaram quş tək,

Quşlar cəh-cəh vurdu,sən gəlməz oldun,

Yaşamaq eşqiylə vəcdə gələrək

Quşlar yuva qurdu sən gəlməz oldun.

 

Dedin nəğmələrlə dönərəm geri,

Min nəğmə ucaldı, sən gəlməz oldun.

Tükəndi ömrümün bahar günləri,

Könlüm sənsiz qaldı sən gəlməz oldun.

 

Sənsiz dönə-dönə yollara baxdım;

Gözlərim qaraldı,sən gəlməz oldun.

Ay mənim taleyim,ay mənim baxtım,

Söylə,bu nə haldı sən gəlməz oldun.

 

Dərdimi ahəstə çaldım, sevgilim,

Susdular çaylar da sən gəlməz oldun.

Axı necə deyim, heç gəlmir dilim,

De bəs qaldın harda sən gəlməz oldun?

 

Sən dönük deyildin,dönük deyilsən,

Yəqin…eh nə deyim, sən gəlməz oldun.

Dözümlü olsam da, darıxır hərdən,

Ovunmur ürəyim-sən gəlməz oldun.

 

Fəqət inanıram, bir gün olacaq

Mən deməyəcəm sən gəlməz oldun,

Qəmim o həsrətli gündə qalacaq.

Kim deyir sən xəyal, ya bir səs oldun.

Gün gələr demərəm sən gəlməz oldun…

 

 

Bir damlayam

Mənim azadlığım dumansız səma,
Təzə dənə dolmuş tər sünbüllərdir.
Mənim səadətim bu el, bu oba,
Bir də şəfəq içən körpə güllərdir.

 

Mənim arzularım min-min gəncliyin
Həyat yollarında addım səsidir.
Mənim ümidilərim neçə körpənin
Beşik-beşik qalxan qəhqəsidir.

 

.Mənim hünərim də, mənim gücüm də
Birlikdir, birliyin öz səsiyəm mən.
Bu birlik eşqiylə hey zaman-zaman
Bəxtəvər-bəxtəvər ötəsiyəm mən…

 

Mənim nəğmələrim ana laylası,
Ana nəfəsindən almışdır qida.
Şeirim müjdə verən qaranquşlar tək
Yenə qanadlanıb uçur havada…

 

Mənim dəyanətim Tomris nənəmin
Düşmənə bac verməz vüqarındandır.
Mənim məhəbbətim elin, elatın
Pozulmaz andından, ilqarındandır.

 

Bir zərrə varlığam, bir damlayam mən,
Bu dərin dənizdə, coşqun sularda.
Sənə minnətdaram, Vətən, ay Vətən,
Yaşasam da harda, olsam da harda.