Hikmət Məlikzadə
“Qılınctək qınından sıyrılır gecə”
Davud Nəsib: “Qılınctək qınından sıyrılır gecə” Şairə də vəhy gəlir, peyğəmbərə də; ilham mələyi şairi