Cavanşir Yusifli
Dünyanı dəyişmək inadı – Cavanşir Yusiflinin qeydləri
Müəllif bütün hallarda maneədir – yaratdığı əsər qarşısında, onun (bədii mətnin –