ARZU HEYDƏROVA, ŞAİR-PUBLİSİST, AYB VƏ AJB-NİN ÜZVÜ, QİRAƏTÇİ
ÜRƏKLƏRƏ QƏM GƏTİRƏN “QƏM YAĞIŞI”
Xaliq Azadinin “Qəm yağışı” romanı ilə tanışlıqdan sonra   İmzası ilə ilk dəfə tanış olduğum Xaliq