Mir Cəlal Paşayev
“Xarici naxoşluq” (hekayə) Mir Cəlal Paşayev
Xarici naxoşluq deyəndə zahirdə, üzdə olan naxoşluğu demirəm. Bu sözü mən coğrafi mənada işlədirəm, sərhəd