Xaliq Məmmədov
Xaliq Məmmədov — şeirlər
Çoxdan   Hicrandan danışıb öldürmə məni! İllərim o yolu keçibdi, çoxdan! Baharım uduzub payıza-qışa
Xaliq Məmmədov
Xaliq Məmmədov (Azadi) — şeirlər
Söz məclisi   Bir söz məclisinə nəzər eylədim: Sərraf öz kefində, söz öz kefində. Gördüm ki, çatılmış
Xaliq Məmmədov
Xaliq Məmmədov (şeirlər)
Sənli şirin xatirə   Sənli şirin xatirə Eşqə pənahımdımı? Göylərin gurultusu Sinəmdə ahımdımı?
Xaliq Məmmədov
Xaliq Məmmədov — şeirlər
Olmaya   Nə ola, dəyişə dünyanın tərzi, Heç ömür boranı, qarı olmaya! Nə dərd ola, nə gözlərdə intizar
Xaliq Məmmədov
Xaliq Məmmədov (Azadi) şeirlər
Qayıda biləydin   Dönəydim hicrandan uzaq dünənə, Qalan illərimi qurban verərdim! Sənli bircə günüm
noimage
Xaliq Məmmədov
Xaliq Məmmədov, dodaqdəyməz təcnislər
Yazı dayandı   Hicranın oduna qərq oldu sinə, Taleyin yazdığı yazıda yandı. Düyünə tuş oldu gəncliyin
noimage
Xaliq Məmmədov
Xaliq Məmmədov (şeirlər)
Keçmişim   Ya özüm günahkar, ya da ki, yaşım: Yaman soyuq keçir daha yay-qışım. Deyirəm, qayıtsın
noimage
Xaliq Məmmədov
Xaliq Məmmədov — şeirlər
Bizlik deyil ( şair dosta cavab)   Yollar çətinləşir yaman, a qardaş, Daha yoxuşdayıq, düz bizlik deyil!
noimage
Xaliq Məmmədov
Xaliq Məmmədov, şeirlər
Yaradan nəfsimi edəydi qısa   Yaradan nəfsimi edəydi qısa, Az payı çox sayıb, doya biləydim!