Vahid Çəmənli
VAHİD ÇƏMƏNLİnin şeirləri
Ata yurduna Hər səhər dönürəm sənli günlərə, Mənə demədiyin nə sirrin qalıb? Sənsiz yaşayıram əlli ilimi