Ədəbiyyat
Xeyrulla Xayal — «SÜLEYMAN OLAN YERƏ DEYƏRDİM MƏNİ GÖNDƏR…»
Süleymanın xatirəsinə   Bir əsr ötdü, qardaş — Gör haçandır  sən gedən! Elə çoxalıb ki, yaş, Düzü
Ədəbiyyat
Ayaz Arabaçı — şeirlər
Şeytana atmağa daş qalmayacaq   Kim nə gizlədibsə, kim nə yığıbsa, Olacaq aləmə faş, qalmayacaq.
Ədəbiyyat
ALEKSANDR PUŞKİN — şeirlər
GÖZƏL QIZ, OXUMA MƏNİM YANIMDA    Gözəl qız, oxuma mənim yanımda, Qəmli Gürcüstanın nəğmələrindən.
Ədəbiyyat
Mirze Sakit — şeirlər
UNUTMA Bir axşam gələrsən həmənki yerə, Görərsən ot basıb ayaq izlərin. Baxıb həyətimdə solğun güllərə
Ədəbiyyat
ZAUR USTAC — Mən zəfərə təşnəyəm
Min illərdir Ata Yurdun keşiyində Əsgər kimi durub, bu dil! Ana dilim həm əsgərdir, Həm də sərhəd!
Ədəbiyyat
MISKIN ABDAL şeirlər (XV əsrin sonu – XVI əsrin əvvəli)
GƏRAYLILAR NƏDI? Tərs düşür fələyin işi, Lil basan axdımı, nədi? Fani dünyanın gərdişi, Dolanan çarxdımı, nədi?
Ədəbiyyat
Məhərrəm Anar — şeirlər
BİLSƏM Yelkənsiz qayığam, qəm dəryasında, Bu qədər üzməzdim dərinə, bilsəm. Görərdin kim idim, kimə dönmüşəm
Ədəbiyyat
Elxan Məcnunov
Ana eşqi sönməz olur   Ocağımda sönməz közüm, Cismindəki canım mənim. Bir əvəzi tapılmayan, Ağbirçəyim
Ədəbiyyat
MƏHƏMMƏD ƏLİ yazır…
Dedim   Yalanla yoxdur aram, nə söylədim, düz dedim, Çəkinmədən, birbaşa Sözü gözə-göz, dedim.  
Ədəbiyyat
ƏBÜLFƏZ ƏHMƏD — yeni şeirlər
Var   Hərənin bir cürə qarın ağrısı, Hərənin bir cürə baş töhməti var…   Sənin ibrətin