Alzheimer xəstəliyinin əsas səbəbi

Xəbərlər

ABŞ alimləri Alzheimer xəstəliyinin əsas səbəbinin beyin hüceyrələrində piylərin yığılması ola biləcəyinə dair yeni sübutlar tapıblar. Araşdırmanın nəticələri Nature jurnalında dərc olunub.

Əvvəlki araşdırmalar göstərdi ki, Alzheimer xəstəliyinə sinir hüceyrələri arasındakı boşluqlarda böyüyən lövhələrdə beta-amiloid zülalının yığılması səbəb olur. Neyrofibrilyar dolaşıqlar əmələ gətirən tau proteini də neyronlara zəhərli təsir göstərir.

Bununla belə, tədqiqatçılar beyin hüceyrələrində lövhə və dolaşıqlardan əlavə yağ damcılarının da yığıldığını qeyd ediblər. Bunda mühüm rolu APOE geni oynayır, onun variantlarından biri olan APOE4 Alzheimer xəstəliyinin yüksək riski ilə sıx bağlıdır. Bu xüsusi variantın böyük miqdarda yağ birləşmələrinin beyin hüceyrələrinə daşınmasından məsul olduğu göstərilmişdir.

APOE4 geni olan insanların beynində yağ damcılarının beyin hüceyrələrinə hərəkətini sürətləndirən fermentlə daha çox immun hüceyrələr var. Bundan əlavə, APOE4 və ya APOE3 variantları olan insanların beyin hüceyrələrində amiloidin olması hüceyrələrin daha çox yağ saxlamasına səbəb olur.

Tədqiqatçıların fikrincə, nəticələr beyində amiloidin toplanmasının beyin hüceyrələrinə yağların buraxılmasına səbəb olduğunu və nəticədə Alzheimer xəstəliyinə səbəb olduğunu göstərir.