“Xəzan” jurnalı – 47 pdf

"Xəzan" jurnalı - 2023 pdf