“XƏZAN” jurnalının aprel, 2023 (4/49) sayı çapdan çıxdı.

Xəbərlər

Yazıçı, AYB-nin üzvü Əli Bəy Azərinin rəhbərlik etdiyi “XƏZAN” jurnalının növbəti, aprel- 2023 (4/49) sayı publisistik məqalələri, maraqlı araşdırmaları, hekayələri, xatirə yazıları, gözəl şeirləri və ədəbi düşüncələri ilə oxucuların görüşünə gəldi.