Firuz Mustafa
Firuz Mustafa: Otellonun əlcəyi…
SSRİ Xalq artisti Ələsgər Ələkbərov Şekspirin “Otello” faciəsində baş rolun mahir ifaçılarından biri olub.
Firuz Mustafa
Firuz Mustafa: Dostoyevski və Turgenevin “davası”…
Bəzən “böyük” adamların da “xırda” hərəkətləri olur. İki məşhur rus yazıçısı- Dostoyevski ilə Turgenev