Salam Qədirzadə
Salam Qədirzadə «Şlyapalı Mauqli» (Hekayə)
  Səbəbkarın evi abad! Təzə mənzilə köçmüşdük, qonşularımı hələ yaxından tanımırdım. Həmişə əynində