Salam Qədirzadə
Salam Qədirzadə “Şlyapalı Mauqli” (Hekayə)
  Səbəbkarın evi abad! Təzə mənzilə köçmüşdük, qonşularımı hələ yaxından tanımırdım. Həmişə əynində