Əli Əhmədnijad
Əli Əhmədnijad “Nağıl” (hekayə)
İstəyirdi evə çatanda fikirlərini basa bir qara torbaya, bir gecənin qaranlığında qoya qonşusunun qapısına.