Dadzay Osamu
“Gilənar çiçəkləri və fleyta” Dadzay Osamu
Hər il gilənar ağacı çiçəklərini töküb yarpaqlayanda bu hadisəni xatırlayıram –  qarı söhbətə başlayır.