Çingiz Abdullayev
Çingiz Abdullayev «Kişi papağı» (Hekayə)
Bu gerçək əhvalatı mənə tanışım danışıb. Üstündən yarım əsrdən çox keçsə də, mənə elə gəldi ki, məhz