Cəlil Məmmədquluzadə
“Dəllək” – M. C. Məmmədquluzadənin hekayəsi
Sadıq kişinin on yaşında oğlu Mәmmәdvәlinin gözlәri ağrıyırdı. Bir gün uşaq anasına dedi: –
Cəlil Məmmədquluzadə
Cəlil Məmmədquluzadə. Qurbanəli bəy
(ixtisarla) Xəbər çıxdı ki, bu gün naçalnik gəlir kəndə və sonra məlum oldu ki, pristavın arvadının ad