Zəlimxan Yaqub
Zəlimxan Yaqub – Sənin Vətəndən özgə kimin var, kimin, kişi
(Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarı başında düşüncələr)   Yetmiş illik ayrılıq axır ki çatdı sona, Salam!
Zəlimxan Yaqub
Zəlimxan Yaqubun şeirləri
Köç mənim   Aldanmışam sərvətinə dünyanın, Ömrüm-günüm, yalan mənim, puç mənim. Nahaq yerə yaxasından