Xalq yaradıcılığı
Şah İsmayıl və Ərəb Zəngi dastanı
  Ustаdlаr nаğıl еyləyirlər ki, Qəndəhаr şəhərində Ədil аdlı bir pаdşаh vаr idi. Ədil pаdşаh o qədər