Səməd Mənsur
Səməd Mənsurun şeirlərindən
Səməd Mənsur (Kazımov) 1879-cu il yanvarın 31-də Bakının Əmircan qəsəbəsində anadan olmuşdur.