Cavanşir Qənbər
Cavanşir Qənbər – şeirlər
Yazaram Bəyənərsiz… -innən belə, Gül yazar, çiçək yazaram. Məhd edərəm qara günü, Ağlardan göyçək yazaram.
Cavanşir Qənbər
Cavanşir Qənbər, şeirlər
Hardasan   Könlüm ,  gözüm,  əlim səni axtarır, Sığal gəzir telim, səni axtarır, İçim yanır, çölüm
Cavanşir Qənbər
Cavanşir Qənbər, şeirlər
 İstəyir Yaş üstünə yaş gəlməyir, daş gəlir, Daş yükü də möhkəm ürək istəyir. Yerlə-göyün arasında qalmışıq
noimage
Cavanşir Qənbər
Cavanşir Qənbər, şeirlər
Tanrıya xitab Göyə ha çıxmamışam, göydən yerə gəlmişəm, Dərdə sirdaş gəlmişəm, qəmə lələ gəlmişəm.
noimage
Cavanşir Qənbər
Cavanşir Qənbər, şeirlər
Tutulur   Rüşvət üstə tutulmayır adamlar, Manat – manat yığılanlar tutulur. Göydələndən yıxılanlar
noimage
Cavanşir Qənbər
Cavanşir Qənbər, şeirlər
Qorxusundan   Həyamdan utanıram, baxıb saça-saqqala, Ağa – qara demirəm tellərin qorxusundan.
noimage
Cavanşir Qənbər
Cavanşir Qənbər, şeirlər
Gəl gedək. Eşitmişəm,  o dağlara qar yağıb, İzin düşsün izim üstə, gəl, gedək. Sən bilirsən harda olsam