Cabir Novruz
CABİR NOVRUZ “SAĞLIĞINDA QİYMƏT VERİN İNSANLARA”
Bir arzum var, ay adamlar, qoyun deyim, Sağlığında qiymət verin insanlara, Yaxşılara sağlığında yaxşı
noimage
Cabir Novruz
Cabir Novruz – “Sən elə bir vaxtda rast gəldin mənə”
Sən elə bir vaxtda rast gəldin mənə, Qurumuş bulağam, bulanmış suyam… Sən elə bir vaxtda rast gəldin