Borsunlu Məzahir Daşqın
Borsunlu Məzahir Daşqın yaradıcılığından
Yatır   Ana, sən yatdığın qara torpaqda, Saysız cavan yatır, ixtiyar yatır. Qapısız, aynasız zülmət