Azərbaycan klassiklərindən ən çox “məhsuldarları”

Fikirlər Xatirələr

1.Süleyman Rəhimov, 10 cildlik seçilmiş əsərləri. 43 əsər nəşr edib.

2.Mirzə İbrahimov, 10 cild seçilmiş əsərləri. 42 əsəri nəşr edilib.

3.İlyas Əfəndiyev, 6 və 4 cildli seçilmiş əsərləri, 36 əsəri nəşr edilib.

4.Əli Vəliyev, 6 cild seçilmiş əsərləri. 27 əsər nəşri olub.

5.Bayram Bayramov, 24 əsəri nəşr olunub. Bir əsəri 3 cilddə.

  1. İsmayıl Şıxlı,2 cildlə 4 əsəri, 23 əsər dərc edib.